กลยุทธ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบปรับเหมาะจำเพาะบุคคลสู่การจัดการศึกษาแบบสมาร์ต

แนวคิดเชิงกลยุทธ์พื้นฐานสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบ