You are currently here!
 • Home
 • Course การส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนยุคใหม่
5.00(11)

การส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนยุคใหม่

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาไร้รอยต่อ ที่สอดคล้องกับจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ คอร์สนี้ออกแบบไว้สำหรับคณาจารย์ นักศึกษาวิชาชีพครู ครูประจำการ นักการศึกษาหรือนักวิชาการ และผู้ที่สนใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่เปิดช่องการเรียนรู้ที่ใช่สำหรับผู้เรียนยุคสมัยนี้

คำอธิบาย

ท่านทราบเกี่ยวกับจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่แล้วหรือยัง?: คอร์สนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานร่วมสมัยเกี่ยวกับผู้เรียนยุคใหม่มีรูปแบบในการเรียนรู้เป็นอย่างไร และควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้มีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องเป็นไปตามจริตของการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่นี้ได้

การได้รู้เกี่ยวกับจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคปัจจุบันนี้ทำให้ฉันสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างที่พวกเขาฟินด้วยได้!: งานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งผุ้เรียนและผู้สอนนั้นได้ฟินด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องเข้าใจพื้นฐานจริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างถ่องแท้

ไม่มีลิมิต! กับการประยุกต์ใช้ความเข้าใจที่มีต่อจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่: หากท่านได้รู้ถึงจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่นี้แล้วนั้น การปรับ mindset ของท่านเพื่องานการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบันนี้แล้วนั้น สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการคิดออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี

แล้วทำไมต้องรู้?
เราอยากให้ท่านได้ “ฟิน” กับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ของท่านโดยแท้จริง โดยที่ไม่ต้องบ่นให้ผู้เรียนและไม่ต้องรู้สึกเสียใจกับผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ที่อาจไม่เป็นไปตามที่ท่านปักหมุดคาดหวังเอาไว้

ผมจะไม่ทำให้ท่านต้องเบื่อ 🙂
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นวิทยาทานของเจ้าของคอร์ส การนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนจะดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม สอดแทรกตัวอย่างชีวิตจริงให้สนุกสนาน และนำเสนอตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงานการสอนที่มีรายละเอียดชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่คลุมเคลือ ฮุกทุกขั้นตอนกระบวนการอย่างมืออาชีพ

วิธีการนำเสนอเนื้อหา
คอร์สนี้เน้นการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้บนฐานวิทยาการทางการศึกษาร่วมสมัยและข้อค้นพบที่ได้รับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีผลงานการวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติของเจ้าของคอร์สเอง ดังนั้นบอกได้เลยว่า อัดแน่นเน้นคุณภาพ!

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ได้เข้าใจจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่
 • ได้เข้าใจแนวทางการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา
 • ได้เข้าใจแนวการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบไร้รอยต่อสำหรับผู้เรียนยุคใหม่

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3 บทเรียน1h 42m

Episode 01 ผู้เรียนชาวดิจิทัลโดยกำเนิดและจริตการเรียนรู้?

จริตการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นชาวดิจิทัลโดยกำเนิดเป็นอย่างไร? จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ใจใฝ่ที่จะรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล?
Episode 0100:16:29
ทดสอบกันนิดนึง!

Episode 02 ผู้เรียนชาวดิจิทัลโดยกำเนิดและจริตการเรียนรู้?

จริตการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นชาวดิจิทัลโดยกำเนิดเป็นอย่างไร? จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ใจใฝ่ที่จะรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล?

นวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบไร้รอยต่อสำหรับชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

About the instructor

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.57 (30 ดาว)

1 คอร์ส

121 ผู้เรียน

ผลตอบรับจากผู้เรียน

5.0

Total 11 Ratings

5
11 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

ดีมากเลยค่ะ

Good

ได้รู้จักSTEMมากขึ้น

ชอบวิดีโอที่นำมาประกอบค่ะ

สนุกได้ความรู้ครับอาจารย์

ได้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนและ STEM เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ ขอบคุณครับ

ได้ความรู้แบบจัดเต็มอีกทั้งมีสอดแทรกความตลกด้วย สนุกมากเลยค่าาา

ภาพรวมการอบรมสนุก ได้ความรู้และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ค่ะ ทั้งจริตการเรียนรู้และ Seamless STEM ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนในอนาคตมากค่ะ : D

ขอบคุณอาจารย์ที่มอบความรู้ให้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตครับ และอยากให้มีคอร์สเรียนเพิ่มเติมใหม่ ๆ ครับ พร้อมที่จะเรียนรู้มาก ๆ ครับ ขอบคุณครับ

ให้มุมคิดเกี่ยวกับจริตการเรียนรู้และการสอนสะเต็มที่ดีมากค่ะ

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • 102 นาทีของวิดีโอออนดีมานด์
 • 2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (1 ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ)
 • สิทธิ์ในการเข้าเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ความต้องการ

 • ไม่ต้องอาศัยความรู้เดิมทางด้านการจัดการศึกษา
 • ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคคลที่มีความสนใจใคร่เรียนรู้ทางด้านการจัดการศึกษาสมัยใหม่
 • ผู้ใดก็ได้ที่เปิดใจยอมรับต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่